Zemní práce

  • výkopy základů, bazénů, septiků, ČOV do hloubky až 5m
  • terenní úpravy
  • nakládání materiálu
  • manipulace s paletizovaným materiálem i v terénu
  • výkopy minirypadlem  do hloubky 2m
  •  výkopy  přípojek a  odvodnění
  • dovoz sypkých materiálů sklápěcím vozidlem do nosnosti 2t
  • hutnění výkopů pěchem
  • odhrnování sněhu